logo
faq

ZADEVA: Naknadna vgradnja vlecne kljuke

Stranke se pogosto odločajo za naknadno vgradnjo vlečne kljuke (uradno se po 01. 05. 2004 pravilno imenuje ''mehanska naprava za spenjanje vozil''), ki jo je potrebno nato legalizirati z vpisom v ''Izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila'' (do 01. 05. 2004) oziroma v ''Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa'' (po 01. 05. 2004), ki mu po domače pravimo ''Homologacijski kartonček''. Z vstopom Republike Slovenije v EU so se pri vpisu naknadno vgrajenih vlečnih kljuk v ''Homologacijski kartoncek'' zgodile določene spremembe in sicer pravi obvestilo, ki smo ga prejeli z Ministrstva za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za vozila z dne 10. 05. 2004 sledeče: ''V primeru, da se na vozilo namesti mehanska naprava za spenjanje vozil, ki ni bila originalno tovarniško namešcena s strani proizvajalca vozila,
vpišeta tako predelavo v potrdilo o skladnosti ali v izjavo o ustreznosti strokovni organizaciji (JP LPP ali RTI).'' To v praksi pomeni, da Vam bo vlečno kljuko namestil pooblašceni serviser, proizvajalec vlečne kljuke, ali nekdo tretji, ki Vam mora ob vgradnji izdati potrdilo s katerim jamči za strokovno vgradnjo vlečne kljuke, nato pa se boste morali s svojim vozilom (ne pozabite potrdila o vgradnji) zglasiti na pregled vozila v pooblaščeni organizaciji, kjer Vam bodo opravili vpis vlečne kljuke v ''Homologacijski kartoncek''. Vpisi vlečnih kljuk s strani pooblaščenih uvoznikov vozil, oziroma proizvajalcev vlečnih kljuk niso več dovoljeni.

Pooblašceni organizaciji za vpis vlečnih kljuk v Republiki Sloveniji sta trenutno:

JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. (krajše LPP)
Celovška 160
1000 Ljubljana
Tel.: 01 – 58 22 460
Fax.: 01 – 51 93 288
e-mail: lpp@email.si ali mail@lpp.si

RTI d.o.o. Maribor
Ptujska cesta 184
p.p. 851
2001 Maribor
Tel.: 02 – 450 26 15 ; 02 – 450 26 16 , 02 – 450 26 17
Fax.. 02 – 461 23 74

ZADEVA: Homologacijski kartoncek – obveznost in izdaja dvojnika

Stranke se na nas pogosto obračajo z vprašanjem ali je obvezna uporaba ''Izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila'' (do 01. 05. 2004) oziroma v ''Potrdilu o skladnosti za vozilo homologiranega tipa'' (po 01. 05. 2004), ki mu po domače pravimo ''Homologacijski kartoncek''. Že na samem dokumentu je zapisano, da je obvezna njegova prisotnost v vozilu, kar stranke v veliki večini spregledajo. Glede na to, da je njegova prisotnost v vozilu obvezna, ga lahko od Vas na vpogled zahtevajo vse pooblašcene uradne osebe, kot so policisti (npr. redna kontrola prometa)
ali pregledniki na tehničnem pregledu. V kolikor homologacijskega kartončka nimate med policijskim postopkom ste po Zakonu o varnosti cestnega prometa lahko mandatno kaznovani, v
kolikor pa ga nimate na tehničnem pregledu, tehničnega pregleda ne morete opraviti. Glede na to, da je na novem dokumentu, ki je stopil v veljavo s 1. majem 2004 in se imenuje ''Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa'' navedenih veliko več tehničnih podatkov o vozilu, kot na prejšnjem dokumentu, bo obvezna prisotnost v vozilu še bolj pogosto preverjana. ''Izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila'' so v Republiki Sloveniji pričeli izdajati za vsa nova vozila v septembru 1993. Zatorej, če je Vaše vozilo mlajšega datuma kot je september 1993 in nimate ''Homologacijskega kartončka'', čimprej poskrbite za izdajo njegovega dvojnika.

|
|
|
|